a

Ploum

Beleef Ploum.

Hier beleef je Ploum! Wij hanteren vijf kernwaarden die onze werkwijze representeert. Maak nu kennis met
onze aanpak!

Privacyverklaring voor sollicitanten

Ploum Privacyverklaring voor sollicitanten: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze sollicitanten

 

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Ploum de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures bij Ploum.

 

Wanneer u solliciteert via de website (Ploum), per brief en/of per e-mail verzamelen wij uw persoonsgegevens. Ploum houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  Wij verwerken de gegevens die u zelf aan ons verstrekt, maar wij kunnen –als dat noodzakelijk is voor de betreffende functie- ook bepaalde screenings doen (zoals screening van uw openbare social media-profielen). Verder kunnen wij de persoonsgegevens in assessmentrapportages verwerken. Dat doen wij alleen met uw voorafgaande toestemming. Het doel van al deze verwerkingen is het kunnen werven van goed gekwalificeerd personeel voor onze organisatie.

 

In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

 

 • Welke gegevens verwerken wij van sollicitanten?
 • Waarom verwerken wij uw gegevens?
 • Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
 • Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Moet ik de gegevens aan Ploum verstrekken?
 • Hoe zit het met het assessments?
 • Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens
 • Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?

 

Wij passen de privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Download hier onze privacyverklaring.