Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Ploum zijn op alle rechtsverhoudingen van Ploum van toepassing.

Op rechtsverhoudingen met Ploum is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen is de rechter in Rotterdam bevoegd. Niettemin heeft Ploum het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Algemene voorwaarden Ploum

No items found